INBO Nieuwsbrief: Juli 2021

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftINBO Nieuwsbrief

  1610 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  - Een nieuwe boomziekte: de roetschorsziekte
  - Indicator in de kijker: Oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen
  - Een nieuwe Rode Lijst van dagvlinders
  - Heivlinders kunnen ver vliegen, weinigen doen het
  - INBO in Europa - de Europese Biodiversiteitsstrategie en Horizon Europe
  - Advies in de kijker: Advies over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte
  - Eerste resultaten van libellenmeetnetten: één stijger, drie dalers
  - Invasie van Noord-Aziatische modderkruiper slecht nieuws voor grote modderkruiper
  - Get on #BOARD21

  Oorspronkelijke taalNederlands
  NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul-2021

  Thematische lijst

  • Beleid

  Dit citeren