INBO Nieuwsbrief: Maart 2021

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftINBO Nieuwsbrief

  1643 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  •INBO en de Blue Deal
  •Visbestand in Sigmagebieden op goede weg
  •Aziatische schimmel bedreigt gezondheid van es
  •Perspectieven voor bestrijding essenziekte
  •Grote veranderingen in aanwezigheid van mossen de laatste 40 jaar
  •Klimaatstudiedag: donderdag 7 oktober 2021
  •Wat eet de wolf?
  •Groen-blauwe ruimtes in de stad goed voor mentale weerbaarheid van bewoners
  •Natuurrapport 2020: aanbevelingen voor exotenbeheer en -beleid
  •Mopsvleermuizen blijven cool
  •Zijn de waterkrachtcentrales van het Albertkanaal visveilig?
  •Advies over het genetisch verrijken van de populatie kamsalamanders in Bos van Aa in Zemst
  •Natuurlijke én klimaatbestendige oevers voor de Zeeschelde
  •Wegens succes verlengd: meetnetten voor prioritaire soorten

  Oorspronkelijke taalNederlands
  NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-mrt-2021

  Thematische lijst

  • Beleid

  Dit citeren