INBO position paper: Onderzoeksagenda voor 2020-2024

Maurice Hoffmann, Lymke Janssens, Daniel De Charleroy, Irina De Landtsheer, Gerald Louette, Ann Milbau, Johan Peymen, Marc Pollet, Sarah Van Thienen, Sandra Van Waeyenberge

Onderzoeksoutput: Boek/rapportMededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

3529 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het INBO boog zich over de onderzoeksnoden voor het natuurbeleid in Vlaanderen. Hiervoor hebben we onze interne en externe belanghebbenden uitgebreid bevraagd. Op die manier willen we onze onderzoeksagenda optimaal laten aansluiten op de noden van beleidsmakers en terreinbeheerders, en op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Het resultaat is deze position paper met een onderzoeksagenda voor de periode 2020-2024. In de aanpak van ons onderzoek staan enkele kernbegrippen centraal. Het INBO omarmt het model van Open Science en streeft naar transparantie, reproduceerbaarheid en toegankelijkheid. In open dialoog met partners en klanten gaan we voor samenwerking, co-creatie en multidisciplinariteit. We zorgen voor oplossingsgerichte adviezen, scenario’s en toekomstverkenningen.

Een aantal opdrachten van het INBO zijn vastgelegd in decreten en besluiten. Daarnaast willen we aandacht geven aan nieuwe thema’s die cruciaal zijn voor het onderbouwen van het beleid. We onderzoeken de effecten van klimaatverandering op ecosystemen en hoe ze zich hieraan aanpassen. We blijven sterk inzetten op onderzoek naar invasieve soorten en ontwikkelen gerichte beheermaatregelen. Natural Capital Accounting wordt uitgewerkt als beleidsinstrument, zodat we de waarde van ecosysteemdiensten kunnen integreren in economische balansen. We verbreden onze blik naar de stad en het landbouwgebied, en hebben oog voor het multifunctioneel gebruik van de omgeving.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s21
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Publicatie series

NaamMededelingen van het Instituut voor Natuur- en Natuurbehoud
Nr.2

Thematische lijst

  • Beleid

Dit citeren