Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260. Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion. Uitgave 2018 (versie 1.6).

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

283 Downloads (Pure)
TaalNederlands
Aantal pagina's24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Dit citeren