Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260: submontane - en laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion:  versie 1.3

An Leyssen, Luc Denys, Jo Packet, Anik Schneiders, Kris Van Looy, Desiré Paelinckx

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1803 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s29
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2010

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2010.67

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Water

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beleid

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie
  • biotopen

  Taxonomische lijst

  • macrofyten

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • Natura 2000
  • Habitatkaart
  • ruimtelijk beleid
  • gebiedsgericht beleid
  • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren