Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260: Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion. Uitgave 2020 (versie 1.7)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1900 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s25
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2020

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.34

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

Dit citeren