Influence of accuracy, repeatability and detection probability in the reliability of species-specific eDNA based approaches

Quentin Mauvisseau, Alfred Burian, Ceri Gibson, Rein Brys, Andrew Ramsey, Michael Sweet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1774 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftScientific Reports
Volume9
ISSN2045-2322
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-jan-2019

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Dit citeren