Inschatting van de kosten voor het beheren van een grondwatermeetnet op terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1600 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap voor Natuur en Bos voert een organisatie-evaluatie uit van zijn grondwatermeetnet. Het wil daarbij weten op welke van zijn terreinen het zinvol is om grondwaterpeilen te monitoren en wat de kosten zijn voor het beheer van dat meetnet. In dit advies geeft het INBO hiervoor een eerste aanzet, gebaseerd op de oppervlakte aanwezige en tot doel gestelde kritische, grondwaterafhankelijke habitattypes en de afstand die in een gebied moet afgelegd worden om de piëzometers te plaatsen en te bemeten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-apr-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3557

Thematische lijst

  • Beheer van water
  • Milieu
  • Grondwater
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Meetnetten
  • Beleid

Dit citeren