Integral occurrence probability: combining cover and relative shoot frequencies based on bounded point-to-plant distances

Hans Van Calster, Christian Damgaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1338 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of vegetation science
Volume28
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)824-837
ISSN1100-9233
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

Thematische lijst

 • Flora
 • Graslanden
 • Heiden en hoogveen
 • Vallei- en moerasbossen
 • Moerassen
 • Ruigten en pioniersvegetaties
 • Struwelen
 • Eiken- en beukenbossen
 • Beheermonitoring
 • Natuur- en bosgebieden

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • statistiek en modellering

Dit citeren