Intensief natuurbeheer tegen de overmaat aan stikstof is bijzonder schadelijk voor de faunadiversiteit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

3 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
Volume20
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)36-37
Aantal pagina’s2
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Thematische Lijst 2020

 • Bodem & lucht
 • Beschermde natuur

Thematische lijst

 • Regulier beheer
 • Vermesting
 • Fauna

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Beleidsmatig

 • beleid inzake emissies van luchtpolluenten
 • mestbeleid en -wetgeving
 • natuurbeheer

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Vrije trefwoorden

 • Stikstofbeleid
 • Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

Dit citeren