Intra-specific plasticity in parental investment in a long-lived single-prey loader

Eric Stienen, Allix Brenninkmeijer, Wouter Courtens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    6 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Intra-specific plasticity in parental investment in a long-lived single-prey loader'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie