Invasieve uitheemse soorten onder klimaatwijziging: een beheergids van prioritaire soorten voor de Vlaamse Waterweg nv

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

158 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit rapport is een praktische leidraad voor het beheer van prioritaire plantenexoten binnen het werkingsgebied van De Vlaamse Waterweg nv.
Het eerste hoofdstuk beschrijft de methodologie tot het afbakenen van prioritaire soorten. Het tweede hoofdstuk gaat in op algemene beheerrichtlijnen en geeft een overzicht van beheersuggesties voor uitroeiing of controle. Beheermaatregelen worden vervolgens uitvoerig omschreven in het derde hoofdstuk. Algemene bioveiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden bij het betreden of beheren van een locatie waarop invasieve plantenexoten werden vastgesteld, komen aan bod in het vierde hoofdstuk.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s125
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2024

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.1

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten

Dit citeren