Invasion history, habitat preferences and phenology of the invasive ladybird Harmonia axyridis in Belgium

Tim Adriaens, G San Martin y Gomez, Dirk Maes

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    8 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Invasion history, habitat preferences and phenology of the invasive ladybird Harmonia axyridis in Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie