Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: Ecological consequences and fishery perspectives

J. S Houziaux, F Kerckhof, B Merckx, M Vincx, Wouter Courtens, Eric Stienen, V Van Lancker, J Craeymeersch, G Van Hoey, K Hostens, S Degraer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

    334 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: Ecological consequences and fishery perspectives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen