Invasive weatherfish (Misgurnus bipartitus) may sound the death knell for its native relative (M. fossilis) in Belgium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1274 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Beheer

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

  • exotenverordening (EU)

Geografische lijst

  • Limburg

Dit citeren