Inventaris grondwatermonitoring en vegetatiekartering in natuurgebieden langsheen het Kanaal Gent-Oostende tussen Steenbruggebrug (Oostkamp) en de keersluis (Beernem)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1830 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het advies kadert in het grensoverschrijdende Seine-Scheldeproject. Het gaat specifiek over het traject tussen Steenbruggebrug-Keersluis Beernem, waar men de doortocht voor schepen tot klasse Va wil optimaliseren. Voor de opmaak van een (project-)MER, met inbegrip van een passende beoordeling, wil Waterwegen en Zeekanaal nv zicht te krijgen op de beschikbare INBO-grondwatermonitoringdata en vegetatiekarteringen langs het kanaal, alsook eventuele toekomstige monitoringactiviteiten. Het advies is in feite een inventaris van deze informatie. Uit de inventaris blijkt dat er nood is aan bijkomende ecohydrologische modellering en monitoring.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 30-sep-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3337

  Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Meetnetten
  • Beleid

  Dit citeren