Inventarisatiegraad van hauw-, lever- en bladmossen in Vlaanderen na 40 jaar inventarisaties.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

2 Downloads (Pure)

Uittreksel

Status of the bryological surveys in Flanders during the last 40 years

After the foundation of the Flemish Bryological Society in 1979 bryological surveys in Flanders started for the first time on a more structural way. This paper gives a state of the prospections of bryophytes in Flanders over the last 40 years and makes a comparison between the periods 1980-1999 and 2000-2019. The provinces of West- and East-Flanders are poorly prospected in both periods compared to the other provinces.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftMuscillanea (Meise)
Exemplaarnummer39
Pagina's (van-tot)6-9
Aantal pagina’s4
ISSN0778-0834
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Thematische lijst

  • Flora

Taxonomische lijst

  • mossen (Bryophyta)

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Dit citeren