Is Amerikaanse vogelkers overal even invasief?

M Vanhellemont, L Baeten, Luc De Keersmaeker, Kris Vandekerkhove, M Hermy, K Verheyen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Uittreksel

  In West-Europa wordt Amerikaanse vogelkers algemeen beschouwd als een invasiee exoot. Onderzoek naar Amerikaanse vogelkers is tot nog toe vooral gebeurd in gebieden waard de soort massaal aanwezig is. De hoge dichtheden van Amerikaanse vogelkers weerspiegelen echter in belangrijke mate de aanplanten uit het verleden. Doordat Amerikaanse vogelkers herhaaldelijk, over grote oppervlakten en in grote aantallen werd geïntroduceerd, kon de soort zich sterk uitbreiden. Hoe zou Amerikaanse vogelkers zich gedragen zonder deze gunstige uitganssituatie? Zou de soort nog steeds bestempeld worden als een invasieve soort?
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftDe Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer
  Volume110
  Exemplaarnummer7
  Pagina's (van-tot)339-343
  Aantal pagina’s5
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2009

  Thematische lijst

  • Beheer van bos

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B430-bosbouw

  Dit citeren