Is energy cropping in Europe compatible with biodiversity? Opportunities and threats to biodiversity from land-based production of biomass for bioenergy purposes

B Pedroli, B Elbersen, P Frederiksen, U Grandin, R Heikkila, P Henning Krogh, Z Izakovicová, A Johansen, Linda Meiresonne, J Spijker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  594 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Is energy cropping in Europe compatible with biodiversity? Opportunities and threats to biodiversity from land-based production of biomass for bioenergy purposes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie

  Engineering en materiaalwetenschappen