Is leaf pruning the key factor to successful biological control of aphids in sweet pepper?

Nathalie Brenard, Lien Bosmans, Herwig Leirs, Luc De Bruyn, Vincent Sluydts, Rob Moerkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftPest Management Science
Volume76
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)676-684
ISSN1526-498X
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 25-feb-2020

Thematische lijst

  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B390-gewasbescherming

Dit citeren