Jonge Jagers bestrijden de muntjak

Erik Boits, Bram D'hondt, Patrick Engels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1248 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftDe vlaamse jager : het ledenblad van HVV
Pagina's (van-tot)54-55
Aantal pagina’s2
PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2021

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Exoten (beheer van fauna)

EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

  • zoogdieren (Mammalia)

Beleidsmatig

  • exotenverordening (EU)
  • faunabeheer

Geografische lijst

  • Antwerpen

Dit citeren