Kan houtoogst stikstofdepositie mitigeren?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1 Downloads (Pure)

Uittreksel

Atmosferische stikstofdepositie leidt tot vermesting en verzuring in bossen. De aanpak van beide effecten tezamen door het intensief afvoeren van biomassa is niet goed mogelijk in bossen op zwak gebufferde gronden. Door hout te oogsten kan de vermesting aanzienlijk teruggedrongen worden, maar deze maatregel werkt verzuring in de hand, waardoor essentiële nutriënten als calcium, magnesium en kalium verdwijnen. Aan de hand van nutriëntenbalansen beoordelen we de effecten van meer of minder biomassaoogst in het kader van de PAS in Natura 2000-boshabitats in Vlaanderen.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftLandschap
Volume34
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)5-13
Aantal pagina’s10
PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

Thematische lijst

 • Beheer
 • Beheer van bos
 • Vermesting
 • Verzuring

EWI Biomedische wetenschappen

 • B430-bosbouw
 • B003-ecologie
 • B410-bodembeheer

Beleidsmatig

 • bos- en landbouwbeleid
 • Natura 2000
 • biodiversiteitsbeleid

Geografische lijst

 • Vlaanderen
 • Nederland

Dit citeren