Kartering van Natura2000-habitats op onbebouwde percelen van een verkaveling in het Kluisbos (Kluisbergen)

Lode De Beck (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1936 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het westen van het Kluisbos te Kluisbergen, aangeduid als Speciale Beschermingszone, ligt een niet vervallen verkaveling uit 1963. De verkaveling ligt in een mooi ontwikkeld beukenbos. Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst eventueel een aantal waardevolle onbebouwde percelen aan te kopen. We gingen na of er op de onbebouwde percelen van de verkaveling nog habitats voorkomen uit Bijlage I van de Habitatrichtlijn.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-apr-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2538

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Habitats
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren