Kennisintegratie: everzwijnen in verstedelijkt gebied

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1279 Downloads (Pure)

Uittreksel

Wat trekt everzwijnen aan in verstedelijkte gebieden? Wat zijn mogelijke beheersmaatregelen en wat is het belang van de menselijke dimensie van het beheer van everzwijnen in die gebieden? Hoe communiceer je het best met het publiek?

In een nieuw rapport vatten we de bestaande kennis en ervaringen uit het buitenland rond everzwijnen in stedelijke en randstedelijke gebieden samen. We bespreken ook de huidige kennislacunes en het belang van monitoring en adaptieve beheerstrategieën.

Tot slot stellen we een lijst van vragen op om snel een lokale situatie van wilde zwijnen in verstedelijkte gebieden te kunnen beoordelen en lokale problemen en mogelijke oplossingen te identificeren.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s52
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.5

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren