Klimaatadaptatie in het Kempen~Broek: Bouwstenen

Els Lommelen, Geert De Blust

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1874 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Door de klimaatverandering zal in Vlaanderen de temperatuur en de kans op watertekorten stijgen. Of er ook een evolutie is naar meer overstromingen, is nog onduidelijk.
  Deze klimaatverandering kan best opgevangen worden door de natuurlijke veerkracht te reactiveren en processen zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze te laten gebeuren: regenwater laten infiltreren bij de bron zodat het beschikbaar blijft in droge perioden, het bufferend en bergend vermogen van waterlopen verhogen door ze meer ruimte te geven in hun vallei en de ruimtelijke samenhang tussen natuurgebieden verhogen.
  Het Belgische deel van het Kempen~Broek, de Vlakte van Bocholt, is een zeer vlak en nat gebied waarin waterlopen terechtkomen vanuit het Kempens Plateau. Door ontwatering is hier een onnatuurlijk watersysteem ontstaan dat typisch gericht is op het diep ontwateren en het versneld afvoeren van water. De veerkracht zou hier gereactiveerd kunnen worden door de natuurlijke processen terug een kans te geven: infiltratie, bufferend en bergend vermogen, en de ruimtelijke samenhang tussen natuurgebieden verhogen.
  Op basis van deze processen is een catalogus uitgewerkt met bouwstenen die in het Kempen~Broek gebruikt kunnen worden om de natuurlijke veerkracht te reactiveren en de klimaatverandering op te vangen. Deze bouwstenen zijn toegepast op voornamelijk watergebonden knelpunten die zich momenteel voordoen in het gebied.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2015.6976577

  Thematische lijst

  • Klimaat
  • Buitengebied

  Beleidsmatig

  • waterbeheersing

  Geografische lijst

  • Kempen
  • Kempen~Broek

  Dit citeren