Kokmeeuw Larus ridibundus, zwartkopmeeuw Larus melanocephalus en stormmeeuw Larus canus als broedvogels in Vlaaanderen = Black-headed Gull Larus ridibundus, mediterranean Gull Larus melanocephalus and common Gull Larus canus as breeding birds in Flanders, Belgium = Mouette rieuse Larus ridibundus, mouette mélanocéphale Larus melanocephalus et Goéland cendré Larus canus, espèces nicheuses en Flandre, Belgique

Glenn Vermeersch, R Flamant, Anny Anselin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1519 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftNatuur.oriolus : Vlaams tijdschrift voor ornithologie
  Volume68
  Exemplaarnummer3
  Pagina's (van-tot)111-119
  Aantal pagina’s9
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B005-dierkunde

  Taxonomische lijst

  • meeuwen en sterns (Laridae and Sternidae)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren