Kosteneffectief werken met natuur: ecologische vs technologische oplossingen: verkennende case studie: bescherming tegen overstromingen in de Dijlevallei

Rolinde Demeyer, Francis Turkelboom

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2395 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In deze studie wordt een methode uitgewerkt om te kunnen antwoorden op de onderzoeksvraag “In welke gevallen kan groene infrastructuur (= natuur die maatschappelijk-relevante ecosysteemdiensten levert) een valabel alternatief zijn voor technologische oplossingen?”
  De uitgewerkte methode is toegepast op één gevalstudie, nl. overstromingsbescherming in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven. De ecologische oplossing houdt een natuurlijk overstromingsgebied in, en is de huidige situatie in de Dijlevallei. De technologische oplossing is gebaseerd op de constructie van drie wachtbekkens in de vallei. In een uitgebreide maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) werden verschillende ecosysteemdiensten vergeleken tussen beide scenario’s. De ecologische oplossing scoorde beter op de ecosysteemdiensten koolstofopslag in de bodem, denitrificatie, afvangen van fijn stof, regulatie van sedimentatie en recreatie en beleving. De technologische oplossing had enkel een hogere waarde voor de ecosysteemdienst koolstofopslag in vegetatie. Uit deze gevalstudie blijkt dat de ecologische oplossing minder investeringskosten vergt en meer ecosysteemdiensten levert dan de technologische oplossing.
  Uit deze case studie kunnen we niet concluderen dat een ecologische oplossing altijd “beter” is dan een technologische oplossing, omdat een dergelijke vergelijking steeds contextafhankelijk is. Wel kan de uitgewerkte methode gebruikt worden in andere case studies indien er a) voldoende achtergrondgegevens aanwezig zijn voor beide scenario’s, en b) het verschil tussen beide scenario’s groot genoeg is om beleidsrelevante uitspraken te kunnen doen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s85
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2013

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2013.31

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Beleid
  • Ruimte

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B001-algemene-biomedische-wetenschappen
  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • ecosysteemdiensten

  Geografische lijst

  • Dijle

  Dit citeren