Kust

Sam Provoost, Eric Stienen, Desiré Paelinckx, Carine Wils, Toon Van Daele, J. L Herrier, I Killemaes, C Noels, H Van Nieuwenhuyse

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Natuurrapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1749 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De bescherming en het beheer van de natuur in de kuststreek is het voorbije decennium sterk toegenomen. In NARA 2003 werd de beschermingsstatus van de kustbiotopen besproken. In vorige natuurrapporten werden een aantal projecten vermeld die voornamelijk werden uitgevoerd in het kader van het LIFE-natuurproject ICCI (Integral Coastal Conservation Initiative). Het ecologisch onderzoek in de kustduinen werd onder meer in het kader van de opvolging van die beheermaatregelen opgestart. Dat leidde in 2004 tot enkele publicaties waaruit in dit natuurrapport een aantal resultaten worden belicht. In 2004 werd ook het overzichtswerk ‘De levende duinen: biodiversiteit aan de Vlaamse kust’ uitgegeven door het IN en het VLIZ. Het bevat een overzicht van de kennis over het voorkomen en de trends van 17 taxonomische groepen aan de Vlaamse kust. Ongeveer 3600 soorten organismen komen aan bod, naar schatting eenvijfde van wat er aan biologische soorten te vinden is. In de synthese worden kustspecificiteit en trends meer uitvoerig belicht.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelNatuurrapport 2005
  Aantal pagina’s9
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Publicatiedatum2005
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2005

  Thematische lijst

  • Kust en Estuaria
  • Strand en duinen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • natuurbeleid

  Geografische lijst

  • kust

  Dit citeren