Kustbroedvogels: teruggedrongen dynamiek en toegenomen verstoring

Eric Stienen, Jeroen van Waeyenberge

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1692 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Evenals in heel Europa zijn in Vlaanderen veel natuurlijke kustgebieden door toedoen van de mens verdwenen of sterk verstoord. Urbanisatie, havenuitbreiding, industriële ontwikkeling en kustverdediging veroorzaakten een verregaande fixatie van dynamische kustsystemen terwijl strandrecreatie een toenemende bron van verstoring vormt. Veel kenmerkende kustbroedvogels zijn hierdoor sterk achteruit gegaan of verdwenen; niet minder dan 11 soorten zijn opgenomen in de Vlaamse rode lijst van broedvogels. Voor kluut [Recurvorostra avosetta, bontbekplevier [Charadrius hiaticula, strandplevier [C. Alexandrinus, visdief [Sterna hirundo, noordse stern [S. Paradisaea, dwergstern [S. Albifrons en grote stern [S. Sandvicensis) is de toestand het meest kritiek. Zwartkopmeeuw [larus melanocephalus, stormmeeuw [L. Canus, zilvermeeuw [L. Argentatus en kleine mantelmeeuw [L. graellsi) zijn minder gevoelig. De aanleg, inrichting en het beheer van specifieke broedgebieden zoals de Baai van Heist en het sternenschiereiland in de Zeebrugse voorhaven zijn cruciaal voor het voortbestaan van een aantal van deze soorten in Vlaanderen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TitelLevende duinen : een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust
  Aantal pagina’s8
  Publicatiedatum2004
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Kust en Estuaria

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Dit citeren