Kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied: verspreiding, verbreiding en genetische diversiteit als basis voor functionele habitatnetwerken

R. Brys, H Jacquemyn, F Van Rossum, Geert De Blust, M Hermy, L Triest

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  Uittreksel

  Centraal in dit VLINA-onderzoek staat het bepalen van de noodzakelijke omgevingsvoorwaarden in kleine landschapselementen ten behoeve van verbreiding en duurzame ontwikkeling van sterk versnipperde plantenpopulaties met hun genetische kenmerken van de restpopulaties. Het grootste deel van het onderzoek is vooral toegespitst op de overlevingskansen van kleine plantenpopulaties in kleine landschapselementen. De overleving van een soort wordt daarbij wezenlijk bepaald door jaarlijkse veranderingen die optreden in het aantal kiemplanten, juvenielen en adulten. Deze kunnen door een ganse reeks van factoren zowel ecologische als genetisch beïnvloed worden. Daarnaast wordt ook getracht de rol van verbreiding voor de instandhouding van regionale (meta)populatiestructuur te bepalen in het geval van P. eliator. De genetische structuur werd op regionale en lokale schaal in kaart gebracht en de invloed van ruimtelijke isolatie hierop onderzocht. De invloed van de verschillende factoren, op de lange-termijn overleving van plantenpopulaties in kleine landschapselementen evenals op de mogelijkheid van planten tot verbreiding langsheen habitatnetwerken werd eveneens onderzocht.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Aantal pagina’s296
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2001

  Thematische lijst

  • Regulier beheer
  • Flora
  • Kleine landschapselementen
  • Versnippering

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Technologisch

  • veldwerk (observatie en staalname)

  Dit citeren