Kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied: verspreiding, verbreiding en genetische diversiteit als basis voor functionele habitatnetwerken : 2e jaarlijks verslag : vlina 9803

Rein Brys, H Jacquemyn, F Van Rossum, Geert De Blust, M Hermy, L Triest

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  Uittreksel

  In dit tweede jaarlijks rapport wordt een verder overzicht gegeven van de werkzaamheden die gebeurden en vorderingen die gemaakt werden bij de verwerking en bespreking van de resultaten in het kader van het lopende VLINA-project 'kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied : verspreiding, verbreiding en genetische diversiteit als basis voor functionele habitatnetwerken'. De verwerking van de resultaten richt zich voornamelijk op P. vulgaris en P. elatior, vermits voor deze soorten voldoende gegevens voor handen zijn om een gedegen verwerking van de verzamelde data uit te voeren. Elk hoofdstuk is steeds opgebouwd uit een inleidend deel, waarna materiaal en methoden worden besproken. In een volgend deel worden de resultaten uiteen gezet, waarna besloten wordt met een korte discussie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijAMINAL, afdeling Natuur
  Aantal pagina’s102
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2000

  Thematische lijst

  • Flora
  • Graslanden
  • Bossen en parken
  • Versnippering

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Technologisch

  • genetische technieken
  • experimental design

  Dit citeren