Landscape genetic analysis of wild boar in a highly fragmented landscape

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

58 Downloads (Pure)

Uittreksel

Landschapsgenetische analyse van everzwijnen in een gefragmenteerd landschap
TaalNederlands
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 7-sep-2018

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren