Lead intoxication by ingestion of lead shot in racing pigeons (Columba livia) = Een geval van loodintoxicatie bij sportduiven

P Tavernier, S Roels, Kristof Baert, K Hermans, F Pasmans, K Chiers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1894 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Acute loodvergiftiging door opname van loodhagel werd vastgesteld bij twee jonge duiven die foerageerden op een weide waar frequent geschoten werd. Eén duif die een bloedconcentratie van 7000 μ g/ml lood vertoonde, stierf ondanks calciumdinatrium EDTA-behandeling. Het andere dier kon gered worden.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftVlaams Diergeneeskundig Tijdschrift
  Volume73
  Exemplaarnummer5
  Pagina's (van-tot)307-309
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Lead intoxication by ingestion of lead shot in racing pigeons (Columba livia) = Een geval van loodintoxicatie bij sportduiven'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren