Levels of PCDD/Fs and DL-PCBs in Belgian river eel specimen

Caroline Geeraerts, J F Focant, G Eppe, E De Pauw, Claude Belpaire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1585 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftOrganohalogen Compounds
  Volume70
  Pagina's (van-tot)1157-1160
  Aantal pagina’s4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

  Thematische lijst

  • Verontreiniging
  • Kaderrichtlijn Water
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie
  • B680-volksgezondheid
  • B740-toxicologie

  Taxonomische lijst

  • palingen (Anguillidae)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer
  • beleidsgerichte meetnetten
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • milieubeleid
  • visserijbeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Technologisch

  • visserijtechnieken

  Dit citeren