Life-history traits and potential invasiveness of introduced pumpkinseed Lepomis gibbosus

J Cucherousset, G. H Copp, M. G Fox, E Sterud, H. H Van Kleef, Hugo Verreycken, E Zahorska

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  15 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftBiological Invasions
  Volume11
  Exemplaarnummer9
  Pagina's (van-tot)2171-2180
  Aantal pagina’s10
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2009

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten en biotopen
  • Exoten (soortenbeleid)
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Taxonomische lijst

  • beenvissen (Osteichtyes)

  Dit citeren