Literatuurstudie naar het diervriendelijk gebruik van vangkooien

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

772 Downloads (Pure)

Uittreksel

In Vlaanderen wordt gebruik gemaakt van kooi- en kastvallen voor de jacht of bestrijding van bepaalde diersoorten. Vanuit het Agentschap Natuur en Bos kwam de vraag hoe goed deze vallen scoren op het vlak van dierenwelzijn. Hierbij werd vooral gekeken naar het aandeel nevenvangsten, mogelijke verwondingen en het effect van de in Vlaanderen wettelijk verplichte vluchtopening voor nevenvangsten.
Over het algemeen scoren kooi- en kastvallen goed op het vlak van dierenwelzijn: als ze correct zijn gebouwd, geplaatst en opgevolgd kan de kans op verwondingen, stress, ontbering en dood beperkt worden. Cruciaal hiervoor is de tijd die dieren doorbrengen in de val, het is daarom ook heel belangrijk om de val vaak genoeg te controleren.
De ervaringen van de Vlaamse jachtsector met kooi- en kastvallen, en met de vluchtopening, werden via een bevraging geanalyseerd. De meest voorkomende doelsoorten waarvoor deze vallen worden gebruikt zijn vossen, verwilderde katten, ratten en kraaiachtigen; de meest voorkomende nevensoorten zijn egel en steenmarter. Verwondingen (zowel licht als zwaar) en dode dieren komen voor bij controle. Over het algemeen lijkt een minderheid binnen de jachtsector negatief te staan ten opzichte van de opening.
Om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de vluchtopening, zoals bv. de efficiëntie ervan en de impact op het dierenwelzijn, is verder onderzoek nodig.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s60
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.8

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Jacht (beheer van fauna)
  • Exoten (beheer van fauna)

Dit citeren