Living with gulls: Trading off food and predation in the Sandwich Tern Sterna sandvicensis

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptiepeer review

  1912 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  Plaats van publicatieWageningen
  Uitgever
  ISBN’s in drukversie90-367-2480-5
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-jan-2006

  Thematische lijst

  • Kust en Estuaria
  • Klimaat
  • Zee- en kustvogels
  • Broedvogels

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Dit citeren