Long-term population trends and shifts in distribution of Bewick’s Swans Cygnus columbianus bewickii wintering in northwest Europe

Jan Beekman, Kees Koffijberg, Johannes Wahl, Christine Kowallik, Colette Hall, Koen Devos, Preben Clausen, Menno Hornman, Bjarke Laubek, Leho Luigujoe, Maria Wieloch, Helen Boland, Saulius Švažas, Leif Nilsson, Antra Stipniece, Verena Keller, Clemence Gaudard, Axel Degen, Paul Shimmings, Bjørn-Harald LarsenDanae Portolou, Tom Langendoen, Kevin A. Wood, Eileen C. Rees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1724 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftWildfowl
Pagina's (van-tot)73-102
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

EWI Biomedische wetenschappen

  • B005-dierkunde

Taxonomische lijst

  • vogels (Aves)

Beleidsmatig

  • vogelrichtlijn (VRL)

Geografische lijst

  • Europa

Dit citeren