Longterm trends in atmospheric bulk and throughfall deposition of sulfur and nitrogen to forests in Central Europe

Peter Waldner, Till Kirchner, Char Hilgers, Arne Verstraeten, Andreas Schmitz, Aldo Marchetto, Anne Thimonier, Maria Schmitt, Stephan Raspe, Manuel Nicolas, Anita Zolles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - 17-nov-2023

Thematische Lijst 2020

  • Bos

Thematische lijst

  • Vermesting
  • Verzuring

Geografische lijst

  • Europa

Vrije trefwoorden

  • nitrogen
  • sulphur
  • atmospheric deposition
  • trends

Dit citeren