Macrogenetic studies must not ignore limitations of genetic markers and scale

I Paz-Vinas, EL Jensen, LD Bertola, MF Breed, BK Hand, ME Hunter, F Kershaw, DM Leigh, G Luikart, J Mergeay, JM Miller, CB Van Rees, G Segelbacher, S Hoban

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Uittreksel

Millette et al. (Ecology Letters, 2020, 23:55-67) reported no consistent worldwide anthropogenic effects on animal genetic diversity using repurposed mitochondrial DNA sequences. We reexamine data from this study, describe genetic marker and scale limitations which might lead to misinterpretations with conservation implications, and provide advice to improve future macrogenetic studies.
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEcology Letters
Volume24
Exemplaarnummer6
Pagina's (van-tot)1282-1284
Aantal pagina’s3
ISSN1461-023X
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Macrogenetic studies must not ignore limitations of genetic markers and scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren