Macrophyte assessment in European lakes: diverse approaches but convergent views of ‘good’ ecological status

Sandra Poikane, Rob Portielje, Luc Denys, Didzis Elferts, Martyn Kelly, Agnieszka Kolada, Helle Mäemets, Geoff Phillips, Martin Søndergaard, Nigel J. Willby, Marcel S. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1825 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Macrophyte assessment in European lakes: diverse approaches but convergent views of ‘good’ ecological status'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw & Biologie

Zaken en Economie