Maintaining an engaged community of practice on IAS management, the case of ExotenNet (Flanders, Belgium)

Anke Stefens, Tim Adriaens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

324 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s27
PublicatiestatusGepubliceerd - 7-sep-2023

Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten

Dit citeren