Maternal temperature during seed maturation affects seed germination and timing of bud set in seedlings of European black poplar

Sumitra Dewan, Kristine Vander Mijnsbrugge, Pieter De Frenne, Marijke Steenackers, Boudewijn Michiels, Kris Verheyen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    6 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten