Methodological and statistical aspects of indices of biotic integrity to assess the ecological condition of surface waters

Paul Quataert

    Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptie

    2924 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Methodological and statistical aspects of indices of biotic integrity to assess the ecological condition of surface waters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen