Microclimate variability in alpine ecosystems as stepping stones for non-native plant establishment above their current elevational limit

Jonas J. Lembrechts, Jonathan Lenoir, Martin A. Nunez, Anibal Pauchard, Charly Geron, Gilles Bussé, Ivan Nijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

284 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Microclimate variability in alpine ecosystems as stepping stones for non-native plant establishment above their current elevational limit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw & Biologie