Mieren op natte heide in de Antwerpse en Limburgse Kempen: soortenrijkdom, nieuwe soorten en relaties met vergrassing

Dirk Maes, H Van Dyck, W Vanreusel, J Cortens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Uittreksel

  Wet heathland is a rare biotope of high conservation interest at both the Belgian and the European level. Ants were studied in a series of 23 wet heathlands sites in the Campine region (Flanders, NO-Belgium) using pitfalls and a manual nest searching technique in study plots (1999-2001). We found 28 species representing 53% of the indigenous ant fauna. Myrmica lonae has not been documented in Belgium before. Other species of special interest were Formica transkaucasica, Tapinoma ambiguum, Strongylognathus testaceus and Lasius meridionalis. Larger heathland sites had higher nest densities, but not more species. The relationship between ant nest density and cover of the grass Molinia caerulea followed a curve with an optimum between 40-50%. Results are discussed in relation to restoration and maintenance management measures that take into account relevant issues for grounddwelling invertebrates, including ants.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftNatuur.Focus
  Volume2
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)18-22
  Aantal pagina’s5
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2003

  Thematische lijst

  • Insecten

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Mieren op natte heide in de Antwerpse en Limburgse Kempen: soortenrijkdom, nieuwe soorten en relaties met vergrassing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren