Mieren op natte heide in de Antwerpse en Limburgse Kempen: soortenrijkdom, nieuwe soorten en relaties met vergrassing

Dirk Maes, H Van Dyck, W Vanreusel, J Cortens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Mieren op natte heide in de Antwerpse en Limburgse Kempen: soortenrijkdom, nieuwe soorten en relaties met vergrassing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie