MIRA Milieurapport Vlaanderen, achtergronddocument 2006: Kust en zee

A Goffin, A. K Lescrauwaet, J. B Calewaert, J Mees, J Seys, D Delbare, W Demaré, K Hostens, I Moulaert, K Parmentier, F Redant, K Mergaert, B Vanhooreweder, F Maes, P De Meyer, K Belpaeme, H Maelfait, S Degraer, V De Maersschalck, S DerousT Gheskiere, J Vanaverbeke, G Van Hoey, Eckhart Kuijken, Eric Stienen, J Haelters, F Kerckhof, S Overloop, B Peeters

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  1690 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit is het achtergronddocument voor het hoofdstuk Kust & zee in de MIRA-T rapportering. Het achtergronddocument bundelt de kennis en informatie aangedragen in de MIRA-T-rapporten vanaf 1998. Dit document wordt elk jaar bijgewerkt en is raadpleegbaar op de websites www.milieurapport.be en www.vmm.be/mira. Het voorliggend achtergronddocument kust & zee geeft een overzicht van de toestand van het milieu in het kustgebied (zowel op land als op zee). De menselijke activiteiten die een verstoring van dit milieu veroorzaken en de impact van deze verstoring worden omschreven en in cijfers gebracht. Gezien de rijkdom aan informatie en bronnen, worden verwijzingen naar methodologie en metagegevens zoveel mogelijk in de methodefiches gebundeld. Deze methodefiches zijn vrij beschikbaar bij de VMM of bij de coördiinerende auteurs in het VLIZ.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Plaats productieErembodegem
  UitgeverijVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  Aantal pagina’s180
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2006

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Visserij (maatschappij)
  • Energie
  • Recreatie
  • Transport

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Dit citeren