Mobility of individual roach Rutilus rutilus (L.) in three weir-fragmented Belgian rivers

Caroline Geeraerts, M Ovidio, Hilde Verbiest, David Buysse, Johan Coeck, Claude Belpaire, J. C Philippart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1548 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Adult roach Rutilus rutilus (L.) (N = 24; 19.9–36.1 cm FL) from three highly fragmented Belgian rivers were tagged with surgically implanted radio transmitters. Their seasonal movements were observed from March to August 2004 (circum reproduction period) in river stretches delimited by two physical barriers. In the three rivers, roach displayed similar patterns of movements which were mainly influenced by the date of observation (movements increased in late April–May) and water temperature (travel distances were more important when water temperature ranged between 10°C and 14°C). Roach sometimes cleared physical obstacles. The mean distances travelled in each river were relatively short (max. 2.5 km) and mainly influenced by the length of the study reach, which was delimited by physical barriers.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume582
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)143-153
  Aantal pagina’s11
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2007

  Thematische lijst

  • Beheer van water

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer
  • visserijbeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Mobility of individual roach Rutilus rutilus (L.) in three weir-fragmented Belgian rivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren