Mobility of individual roach Rutilus rutilus (L.) in three weir-fragmented Belgian rivers

Caroline Geeraerts, M Ovidio, Hilde Verbiest, David Buysse, Johan Coeck, Claude Belpaire, J. C Philippart

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Mobility of individual roach <i>Rutilus rutilus</i> (L.) in three weir-fragmented Belgian rivers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen